Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Για μαθήματα, διπλώματα Τουρκικής γλώσσας.
Blog εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας και γραμματικής. Στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Δωρεάν μαθήματα τουρκικών από το Δήμο Αναστασίου, καθηγητή τουρκικής γλώσσας στην Κύπρο.
Διαδραστική τουρκική γραμματική από το Γιώργο Παπαδόπουλο, καθηγητή τουρκικής γλώσσας στην Κρήτη.
Blog με δωρεάν μαθήματα τουρκικής γλώσσας.
Μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών της Φλώρινας.
Μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας. Απαιτείται δωρεάν εγγραφή.
Μία πολύ αναλυτική σελίδα για την Τούρκικη γλώσσα και γραμματική.
Ο δημιουργός της, John Guise, με βοήθησε πολύ στην ανάπτυξη της ιστοσελίδας μου.
Το ίδρυμα TÖMER του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Για εξ' αποστάσεως εκπαίδευση στην Τουρκική.
Μία πολύ ζωντανή κι ενδιαφέρουσα σελίδα για την Τούρκικη γλώσσα με forum και chat.
Μία ωραία σελίδα για αρχάριους στην Τουρκική γλώσσα
Διπλή εξάσκηση: Τουρκική γλώσσα και εξαιρετικές συνταγές