ΤΟΥΡΚΙΚΑ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΤΟΥΡΚΙΚΑ - TWITTER Τουρκικά - Pinterest Μαθαίνουμε Τουρκικά - GOOGLE+ LEARN TURKISH
ΤΟΥΡΚΙΚΑΕπιλογές

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Η τέχνη της κλίσης ρημάτων στην Τουρκική Γραμματική

Μεγάλο μέρος της ιστοσελίδας αφιερώνεται στην κλίση ρημάτων. Τα τούρκικα ρήματα έχουν πολύ λίγες εξαιρέσεις και κλίνονται με έναν ομοιόμορφο τρόπο σε όλους τους χρόνους και τις εγκλίσεις. Στις επιμέρους σελίδες των ρημάτων γίνεται μία αναλυτική παρουσίαση της κλίσης και των κυριότερων χρήσεων των ρημάτων, με παράλληλη βήμα προς βήμα επεξήγηση των κανόνων.


Η σειρά βιβλίων εκμάθησης τουρκικής Istanbul του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης
ΤΟΥΡΚΙΚΑ NEW Εξετάσεις Ιουνίου 2017 πιστοποίησης της τουρκικής γλώσσας του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης στην Ελλάδα

Οι ιδιαιτερότητες

Η δομή της τουρκικής γραμματικής διαφέρει σημαντικά από αυτή της ελληνικής και άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η συγκολλητική μορφή. Καθώς δεν υπάρχουν γένη και άρθρα, σχηματίζονται μεγάλες λέξεις με την προσθήκη επιθημάτων.