Περιεχόμενα Τουρκικής Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΤΟΥΡΚΙΚΑ - TWITTER Τουρκικά - Pinterest LEARN TURKISH
ΤΟΥΡΚΙΚΑΕπιλογές

Η τέχνη της κλίσης ρημάτων στην Τουρκική Γραμματική

Μεγάλο μέρος της ιστοσελίδας αφιερώνεται στην κλίση ρημάτων. Τα τούρκικα ρήματα έχουν πολύ λίγες εξαιρέσεις και κλίνονται με έναν ομοιόμορφο τρόπο σε όλους τους χρόνους και τις εγκλίσεις. Στις επιμέρους σελίδες των ρημάτων γίνεται μία αναλυτική παρουσίαση της κλίσης και των κυριότερων χρήσεων των ρημάτων, με παράλληλη βήμα προς βήμα επεξήγηση των κανόνων.

Γραμματικά Περιεχόμενα

Γίνεται προσπάθεια ώστε να καλυφθεί με σαφήνεια και απλότητα όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος της τουρκικής γραμματικής. Κάθε φαινόμενο καλύπτεται με ιδιαίτερο τρόπο, ανάλογα με τη μορφή του.
Στις επιμέρους ενότητες της γραμματικής μπορείτε να μάθετε για τα ρήματα (κλίση, ειδικές μορφές) που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε γλώσσας, τον τρόπο σχηματισμού της ενεργητικής και παθητικής φωνής, τις εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν το είμαι, το έχω και το υπάρχει στα τούρκικα, τα ουσιαστικά με έμφαση στις κτητικές εκφράσεις, τα επίθετα, τα επιρρήματα, τις αντωνυμίες και τους συνδέσμους.
Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης και συμπλήρωσης για καλύτερη εμπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού. Με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού παρέχονται σχεδόν άπειροι συνδυασμοί και δυνατότητες εξάσκησης.
Παράλληλα δίνονται παραδείγματα εφαρμογής με ήχο, για την εκμάθηση της εφαρμογής των κανόνων.