Περιεχόμενα Τουρκικής Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΤΟΥΡΚΙΚΑ - TWITTER Τουρκικά - Pinterest LEARN TURKISH
ΤΟΥΡΚΙΚΑΕπιλογές

Στα ακόλουθα παραδείγματα, θα "παίξουμε" με δύο λέξεις: kadın(γυναίκα) και çanta(τσάντα).
Έχουν επιλεγεί φράσεις με παραπλήσιο νόημα για να γίνουν ευκολότερα κατανοητές οι διαφορές.

Ονομαστική

Απλό ουσιαστικό: Bana bir çanta ver, lütfen - Σε παρακαλώ δώσε μου μία τσάντα
Προσδιορισμός: Bana bir kadın çanta ver, lütfen - Σε παρακαλώ δώσε μου μία γυναικεία τσάντα
Κτητικό: Dün yolda bir kadının çanta çalındı - Χθες στο δρόμο κλάπηκε η τσάντα μιας γυναίκας

Αιτιατική

Απλό ουσιαστικό: Bana şu çanta ver, lütfen - Σε παρακαλώ δώσε μου εκείνη την τσάντα
Προσδιορισμός: Bana şu kadın çantasını ver, lütfen - Σε παρακαλώ δώσε μου εκείνη την γυναικεία τσάντα
Κτητικό: Bana şu kadının çantasını ver, lütfen - Σε παρακαλώ δώσε μου την τσάντα εκείνης της γυναίκας

Δοτική

Απλό ουσιαστικό: Kedi o çantaya girdi - Η γάτα μπήκε μέσα σε εκείνη την τσάντα
Προσδιορισμός: Kedi o kadın çantasına girdi - Η γάτα μπήκε μέσα σε εκείνη τη γυναικεία τσάντα
Κτητικό: Kedi o kadının çantasına girdi - Η γάτα μπήκε στην τσάντα εκείνης της γυναίκας

Τοπική

Απλό ουσιαστικό: Bu çantada hediyeler var - Σε αυτήν την τσάντα υπάρχουν δώρα
Προσδιορισμός: Bu kadın çantasında hediyeler var - Σε αυτήν τη γυναικεία τσάντα υπάρχουν δώρα
Κτητικό: Bu kadının çantasında hediyeler var - Στην τσάντα αυτής της γυναίκας υπάρχουν δώρα

Αφαιρετική

Απλό ουσιαστικό: Elmayı bu çantadan çıkardım - Έβγαλα το μήλο από αυτή την τσάντα
Προσδιορισμός: Elmayı bu kadın çantasından çıkardım - Έβγαλα το μήλο από αυτή τη γυναικεία τσάντα
Κτητικό: Elmayı bu kadının çantasından çıkardım - Έβγαλα το μήλο από την τσάντα αυτής της γυναίκας

Γενική

Απλό ουσιαστικό: Bu çantanın içinde neler var? - Τι πράγματα υπάρχουν μέσα μέσα σε αυτή την τσάντα;
Προσδιορισμός: Bu kadın çantasının içinde neler var? - Τι πράγματα υπάρχουν μέσα σε αυτή τη γυναικεία τσάντα;
Κτητικό: Bu kadının çantasının içinde neler var? - Τι πράγματα υπάρχουν μέσα στην τσάντα αυτής της γυναίκας;