Οδηγίες:


Στην τουρκική γλώσσα το ρήμα είμαι δεν συναντάται αυτόνομα. Η έννοια (είμαι, είσαι είναι... ) εκφράζεται με την προσθήκη μιας κατάληξης στο ουσιαστικό ή στο επίθετο που προηγείται. Για τη διδασκαλία του ρήματος είμαι στα τούρκικα επιλέξτε θέμα και πατήστε το κουμπί "Παραδείγματα". Με κάθε πάτημα του κουμπιού εμφανίζεται ένα νέο σύνολο παραδειγμάτων.
Σημείωση: Όπου χρειάζεται να προσθέσουμε ένα φωνήεν για το σχηματισμό της κατάληξης, εφαρμόζουμε τον κανόνα της μικρής φωνητικής αρμονίας. Για να τον θυμηθείτε πηγαίνετε στη ΘΕΩΡΙΑ