Περιεχόμενα Τουρκικής Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΤΟΥΡΚΙΚΑ - TWITTER Τουρκικά - Pinterest LEARN TURKISH
ΤΟΥΡΚΙΚΑΕπιλογές

Λέξεις κλειδιά στην τουρκική γλώσσα

ama μα, αλλά, όμως
ancak αλλά, ωστόσο, μόνο που
ayrıca έξαλλου, επίσης, επιπλέον
bile ακόμα και
bu nedenle, bunun için γι' αυτό
bu yüzden, böylece εξαιτίας αυτού, έτσι
buna rağmen παρόλα αυτά
çünkü επειδή, διότι, γιατί
dahil συμπεριλαμβανόμενος
de, da και, επίσης
demek, demek ki δηλαδή, άρα
dolayı εξαιτίας του, λόγω του
fakat αλλά, πάντως, ωστόσο
gerek...gerekse τόσο...όσο, και...και
gibi σαν
hariç εκτός
hem...hem (de) και...και
herhalde μάλλον
ile με
ister...ister / isterse είτε...είτε
madem, mademki αφού, εφόσον
meğerse μα φάνηκε ότι
mesela, örneğin για παράδειγμα, π.χ.
ne...ne (de) ούτε...ούτε
sanki λες και, σάμπως
üstelik επιπλέον, άλλωστε
ve και
veya ή
ya...ya (da) είτε...είτε
yani δηλαδή
yeter ki αρκεί να
yoksa ειδάλλως, αλλιώς, ή
zaten ήδη, άλλωστε