Περιεχόμενα Τουρκικής Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΤΟΥΡΚΙΚΑ - TWITTER Τουρκικά - Pinterest LEARN TURKISH
ΤΟΥΡΚΙΚΑΕπιλογές

Kedi arabanın içinde
Η γάτα είναι μέσα στο αυτοκίνητο
Kedi arabanın dışında
Η γάτα είναι έξω από το αυτοκίνητο
Kedi arabanın üstünde
Η γάτα είναι πάνω στο αυτοκίνητο
Kedi arabanın üzerinde
Η γάτα είναι πάνω από το αυτοκίνητο
Kedi arabanın altında
Η γάτα είναι κάτω από το αυτοκίνητο
Kedi arabanın solunda
Η γάτα είναι αριστερά από το αυτοκίνητο
Kedi arabanın sağında
Η γάτα είναι δεξιά από το αυτοκίνητο
Kedi arabanın arkasında
Η γάτα είναι πίσω από το αυτοκίνητο
Kedi arabanın önünde
Η γάτα είναι μπροστά από το αυτοκίνητο
Kedi arabaların arasında
Η γάτα είναι ανάμεσα στα αυτοκίνητα
Kedi arabaların yakınıda
Η γάτα είναι κοντά στα αυτοκίνητα
Kedi arabaların uzağında
Η γάτα είναι μακριά από τα αυτοκίνητα