Οδηγίες:


Φράσεις με το ρήμα ΕΙΜΑΙ στα τούρκικα με ήχο. Επιλέξτε θέμα και πατήστε το κουμπί "Παρουσίαση".