Περιεχόμενα Τουρκικής Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΤΟΥΡΚΙΚΑ - TWITTER Τουρκικά - Pinterest LEARN TURKISH
ΤΟΥΡΚΙΚΑΕπιλογές

Χρήσιμες Εκφράσεις στα Τουρκικά.

aynı zamanda (την ίδια στιγμή, ταυτόχρονα)
ayrıca (εξάλλου)
ayrıksız (χωρίς εξαιρέσεις)
bana kalırsa (ως αναφορά εμένα)
belki (ίσως)
bile (ακόμα, ακόμα και)
bile bile (επίτηδες)
bir an önce (το γρηγορότερο δυνατό)
bir çırpıda (στα πεταχτά, στο πι και φι)
bir daha (άλλη μία φορά)
boşuna (μάταια)
böylelikle (με αυτόν τον τρόπο)
bu arada (στο μεταξύ)
buna rağmen (παρόλα αυτά)
bundan başka (εκτός από αυτό)
bundan dolayı (κατά συνέπεια)
bütün dünyada (παγκοσμίως)
çoktan beri (πολύ καιρό πριν)
derhal (άμεσα, με τη μία)
diğer taraftan (από την άλλη μεριά)
eğer mümkünse (αν είναι δυνατόν)
en azından (το λιγότερο)
en çok (το περισσότερο)
er geç (αργά ή γρήγορα)
fark etmez (είναι ακριβώς το ίδιο)
galiba (μάλλον, καθώς φαίνεται)
gelecekte (στο μέλλον)
gerekirse (αν είναι απαραίτητο)
git gide (σταδιακά)
hemen hemen (σχεδόν)
her bakımdan (από κάθε άποψη)
her halde (σε κάθε περίπτωση)
her zaman (οποτεδήποτε, πάντα)
her zamanki gibi (όπως συνήθως)
hiç de değil (όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση)
ikisi de (και οι δυο τους)
ilk kez olarak (για πρώτη φορά)
ilk önce (αρχικά)
ilkin (πρώτα-πρώτα)
işe yaramaz (άχρηστο)
ister istemez (θέλοντας και μη)
kesinlikle (οριστικά)
nihayet (επιτέλους)
nitekim (ακριβώς όπως, έτσι όπως)
o halde (σε εκείνη την περίπτωση)
o zaman (τότε)
o zamandan beri (από τότε)
olabilir (μπορεί να είναι)
ona göre (σύμφωνα με εκείνο(ν))
örneğin (για παράδειγμα)
ortada (ενδιάμεσα)
oy birliği ile (ομόφωνα)
pek çok (υπερβολικά πολλά)
pek fazla (υπερβολικά πολύ)
sanki (λες και)
şartıyla (υπό την προϋπόθεση ότι)
şimdilik (προς το παρόν)
şimdiye kadar (μέχρι τώρα)
sırası gelmişken (επί τη ευκαιρία)
sonsuzca (για πάντα)
sonunda (στο τέλος, τελικά)
şüphesiz (χωρίς αμφιβολία)
tabii (βεβαίως, σίγουρα)
tekrar (ξανά)
tersine (αντίθετα)
uzun zamandan beri (εδώ και πολύ καιρό)
yani (δηλαδή)