Οδηγίες:

Επιλέξτε θέμα και πατήστε το κουμπί Παρουσίαση. Οι τούρκικες λέξεις και εκφράσεις εμφανίζονται στην αριστερή στήλη και οι αντίστοιχες ελληνικές λέξεις στη δεξιά. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να πάτε στη σελίδα των ασκήσεων.