Περιεχόμενα Τουρκικής Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΤΟΥΡΚΙΚΑ - TWITTER Τουρκικά - Pinterest LEARN TURKISH
ΤΟΥΡΚΙΚΑΕπιλογές

Αριθμοί ή λέξεις που δείχνουν ποσότητα με ουσιαστικά

Όταν συναντάμε έναν αριθμό ή μία λέξη που δείχνει ποσότητα π.χ. (επίθετο ή επίρρημα) πριν από ένα ουσιαστικό, το ουσιαστικό μπαίνει πάντα στον ενικό αριθμό.

Παραδείγματα
1. Δύο αυτοκίνητα
iki + araba γίνεται iki araba. Η έκφραση (iki arabalar) είναι λάθος.
2. Πέντε φίλοι
beş + arkadaş γίνεται beş arkadaş. Η έκφραση (beş arkadaşlar) είναι λάθος.
3. Πολλά σπίτια
çok + ev γίνεται çok ev. Η έκφραση (çok evler) είναι λάθος.
4. Πόσα κομμάτια;
kaç + tane γίνεται kaç tane? Η έκφραση (kaç taneler) είναι λάθος.

Εξαίρεση: Η λέξη bazı (μερικά) ακολουθείται πάντα από πληθυντικό π.χ. bazı insanlar (μερικοί άνθρωποι)

Αντωνυμίες (δεικτικά επίθετα) με ουσιαστικά

Όταν συναντάμε μία αντωνυμία (δεικτικό επίθετο) με ένα ουσιαστικό,
η αντωνυμία μπαίνει στον ενικό ενώ το ουσιαστικό μπαίνει στον πληθυντικό αριθμό.

Παραδείγματα
1. Αυτοί οι μαθητές
bu + öğrenci γίνεται bu öğrenciler. Η έκφραση (bunlar öğrenciler) είναι λάθος.
2. Εκείνοι(κοντά) οι σκύλοι
şu + köpek γίνεται şu köpekler. Η έκφραση (şunlar köpekler) είναι λάθος.
3. Εκείνα(μακριά) τα σύννεφα
o + bulut γίνεται o bulutlar. Η έκφραση (onlar bulutlar) είναι λάθος.

Επίθετα με ουσιαστικά

Όταν συναντάμε ένα επίθετο με ένα ουσιαστικό,
το επίθετο μένει αμετάβλητο ενώ το ουσιαστικό μπαίνει στον πληθυντικό αριθμό.

Παραδείγματα
1. Ενικός: güzel kız (ωραίο κορίτσι) -> Πληθυντικός: güzel kızlar (ωραία κορίτσια)
2. Ενικός: iyi çocuk (καλό παιδί) -> Πληθυντικός: iyi çocuklar (καλά παιδιά).
3. Ενικός: dar sokak (στενός δρόμος) -> Πληθυντικός: dar sokaklar (στενοί δρόμοι).

Ρήματα

A. Όταν το ρήμα αναφέρεται σε ανθρώπους μπορεί να μπει
στο τρίτο ενικό ή στο τρίτο πληθυντικό πρόσωπο.

Παραδείγματα
1. Ήρθαν επισκέπτες
misafir + gelmek γίνεται misafirler geldi ή misafirler geldiler.
2. Οι εργάτες δουλεύουν
işçi + çalışmak γίνεται işçiler çalışıyor ή işçiler çalışıyorlar.
3. Τα παιδιά τρώνε
çocuk + yemek γίνεται çocuklar yiyor ή çocuklar yiyorlar.

B. Όταν το ρήμα αναφέρεται σε ζώα ή πράγματα
τότε χρησιμοποιείται μόνο το τρίτο ενικό πρόσωπο.

Παραδείγματα
1. Οι γάτες πίνουν νερό
kedi + su + içmek γίνεται kediler su içiyor. Η έκφραση (kediler su içiyorlar) είναι λάθος.
2. Τα αεροπλάνα πετούν
uçak + uçmak γίνεται uçaklar uçuyor. Η έκφραση (uçaklar uçuyorlar) είναι λάθος.
3. Πωλούνται πανελόνια
pantolon + satılmak γίνεται pantolonlar satılıyor. Η έκφραση (pantolonlar satılıyorlar) είναι λάθος.