Οδηγίες:

Κάντε εξάσκηση μαθαίνοντας εύκολα τουρκικές λέξεις και εκφράσεις με ασκήσεις αντιστοίχισης. Επιλέξτε θέμα και πατήστε το κουμπί Νέα Άσκηση. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να πάτε στη σελίδα της θεωρίας.