Οδηγίες:


Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να μάθουμε να περιγράφουμε αντικείμενα και καταστάσεις στα τούρκικα. Επιλέξτε θέμα και πατήστε το κουμπί "Παρουσίαση".