Παρουσίαση:


Εδώ μπορείτε να κάνετε εξάσκηση στην τουρκική γλώσσα με τα τελευταία νέα και κάποια θέματα της κοινωνικής ζωής, όπως τα δίνουν δημοφιλείς τουρκικές πηγές ενημέρωσης.
Για διευκόλυνση χρησιμοποιήστε το πιο κάτω λεξικό:

Turkish dictionary
Word:

Γράψτε απευθείας μία λέξη ή χρησιμοποιήστε την τεχνική αντιγραφή - επικόλληση. Θυμηθείτε να δίνετε στο λεξικό την ονομαστική των λέξεων π.χ. çocuk (όχι çocuklar) ή το απαρέμφατο στα ρήματα π.χ. yapmak (όχι yapıyor).
Οι πηγές ενημέρωσης παρέχονται με τις μορφές rss και podcast, όπου είναι δυνατό.