Περιεχόμενα Τουρκικής Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΤΟΥΡΚΙΚΑ - TWITTER Τουρκικά - Pinterest LEARN TURKISH
ΤΟΥΡΚΙΚΑΕπιλογές

Επίπεδα γνώσης της Τουρκικής

Τα επίπεδα γνώσης της τουρκικής γλώσσας είναι αντίστοιχα με τα επίπεδα των υπολοίπων γλωσσών:
1. Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας, χρήση απλών ερωτήσεων και απαντήσεων»
2. Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας, ικανότητα περιγραφής γνώριμων και προβλέψιμων καταστάσεων»
3. Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας, ικανότητα περιγραφής μη καθημερινών συνθηκών π.χ. άνοιγμα λογαριασμού σε τράπεζα»
4. Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας, ικανότητα περιγραφής και έκφρασης πλήθους καθημερινών συνθηκών, π.χ. ξενάγηση σε ένα μέρος»
5. Επίπεδο Γ1 (C1) «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας, ικανότητα πλήρους συμμετοχής σε μία συζήτηση με απρόβλεπτα θέματα»
5. Επίπεδο Γ2 (C2) «Γνώση της ξένης γλώσσας σε ακαδημαϊκό επίπεδο, χρήση εκφράσεων ανώτερων ακόμα κι από έναν φυσικό ομιλητή»

Ειδικά στα τούρκικα

1. Το επίπεδο A1 ονομάζεται Temel Seviye 2.
2. Το επίπεδο A2 ονομάζεται Temel Seviye 4.
3. Το επίπεδο B1 ονομάζεται Orta Seviye 4.
4. Το επίπεδο B2 ονομάζεται Yüksek seviye 2.
5. Το επίπεδο C1 ονομάζεται Yüksek seviye 4.
6. Το επίπεδο C2 ονομάζεται Yetkin seviye.

Για εξετάσεις απόκτησης διπλωμάτων, πτυχίων και πιστοποίηση στην Τουρκική γλώσσα μπορείτε να απευθυνθείτε στους παρακάτω φορείς:


Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, πραγματοποιεί εξετάσεις πιστοποίησης στην Τουρκική γλώσσα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας σε συνεργασία με το κέντρο ξένων γλωσσών Perugia.
Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας. Παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Παλαιά θέματα εξετάσεων:

     Μπορείτε να δείτε θέματα προηγούμενων εξετάσεων τουρκικής γλώσσας κάνοντας κλικ επάνω τους ή να τα αποθηκεύσετε πατώντας Δεξί κλικ -> Αποθήκευση ως.

İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi

Ιούνιος 2015
A1, A2 B1
(B2, C1, C2)
Ηχητικό εξετάσεων
Ιανουάριος 2016
A1 Φυλλάδιο 1
A1 Φυλλάδιο 2
Β1 Φυλλάδιο 1
Β1 Φυλλάδιο 2
Β2 Φυλλάδιο 1
Β2 Φυλλάδιο 2
Επάρκεια C1, C2
Ηχητικό εξετάσεων

Ankara Üniversitesi Tömer
Ankara Üniversitesi Tömer
Ιούνιος 2012
Φεβρουάριος 2012
2011
2004